Różne systemy licytacyjne

CZY WIECIE, ŻE... ...p. Markowi Kosmulskiemu z Lublina udało się obliczyć ilość możliwych sekwencji w brydżu. Według niego jest ich ponad 1047, tj. jedynka z czterdziestoma siedmioma zerami. Aby uzmysłowić sobie tę liczbę, p. Kosmulski obliczył, że ilość atramentu potrzebna do wypisania tych wszystkich sekwencji, ważyłaby więcej niż cała nasza galaktyka. Informacja ta stanowi pewną przestrogę dla graczy, którzy chcą opracować system licytacyjny obejmujący wszystkie lub prawie wszystkie możliwe sekwencje. Na ich pocieszenie, podaje p. Kosmulski, że jeśli licytuje tylko jedna strona, a przeciwnicy pasują to maksymalna ilość sekwencji jest znacznie mniejsza. Wynosi bowiem tylko 6*1010.

 

SAYC

dział w budowie, że się tak wyrażę =:)