Wspólny Język (WJ)

Otwarcie 1  - wieloznaczne

 • 12-14 PC , z układem bezatutowym (tzw."małe bezatu")
 • 19+ PC , z układem bezatutowym
 • 19+ pkt , z dowolna piątką
 • 16+ pkt , z piątką trefli

Odpowiedzi po 1:
1 - wieloznaczne

 • negat , 0-6 PC na dowolnym układzie
 • 7-9 pkt , bez starszej czwórki , układ niezrównoważony
 • 16+ pkt , układ zrównoważony , wyklucza starsza czwórkę

1 - 4+ kiery, 7+ PC
1 - 4+ piki, 7+ PC, wyklucza czwórkę kierowa
1BA - 9-11 PC, układ zrównoważony, wyklucza starsza czwórkę
2 - 10+ PC, 5+ trefli, forsuje
2 - 10+ PC, 5+ kar, forsuje
2 - 12+ PC, 5+ kierów, forsuje do końcówki
2 - 12+ PC, 5+ pików, forsuje do końcówki, wyklucza czwórkę kierów
2BA - inwit do końcówki , wyklucza starsza czwórkę
3BA - z bilansu , wyklucza starsza czwórkę

 

Otwarcie 1 


Otwarcie 1 - 5+ kar, 12-18 PC, wyjątkowo z czwórka kar , przy układzie 4-4-4-1
Otwarcie 1 - 5+ kierów, 12-18 PC
Otwarcie 1 - 5+ pików, 12-18 PC

Odpowiedzi po 1
Z siła 0-6 PC - odpowiadający powinien spasować

Z siła 7-9 PC :

 • zgłasza nowy kolor na wysokości jednego , w którym obiecuje co najmniej cztery karty
 • uzgadnia kolor partnera na wysokości dwóch , mając na względzie preferencje kolorów starszych ( np.: po otwarciu 1 partnera , mając czwórkę kierów czy pików, oraz fit karowy - zawsze licytujemy kiery lub piki)
 • licytuje 1NT, gdy nie posiada starszej czwórki ani fitu

Z siła 10-12 PC:

 • nowy kolor na wysokości jednego (forsuje , dlatego nadwyżkę można sprzedać w kolejnym okrążeniu)
 • nowy kolor na wysokości dwóch obiecuje 5+ kart w tym kolorze i minimum 10 pkt (forsuje)
 • 2NT - licytujemy z fitem w kolorze partnera (najlepiej czterokartowym) i 10+ pkt

Z siła 13+ PC :

 • nowy kolor na wysokosci jednego lub dwóch (forsuje i jest nie limitowany odgórnie punktowo)
 • 3NT - "kończce"
 • podniesienie koloru partnera do końcówki - "kończace"
 

Otwarcie 1 NT

OTWARCIE 1 BA

1BA otwieramy z ręka zawierajaca od 16-18 PC, ze skladem zrównoważonym (bez singletona lub renonsu), i zatrzymaniem w co najmniej 3 kolorach. Nie wolno licytować 1BA z dubeltonem slabszym niż Dx.

Otwarcie
1BA
Odpowiedzi na 1BA
pas 0-7 PC, bez 5-cio kartowego koloru
2 Stayman
2 Texas
2 Texas na mlode
2BA 7-9 PC, ręka zrownóważona
3 12 PC, z dobrym 5-cio kartowym kolorem jest forsingiem do dogranej
15 PC, bez koloru 5-cio kartowego może być wstępem do licytacji szlemowej
3BA 9-11 PC, ręka zrównoważona
Konczace
w kolor
poniżej 10 PC, z kolorem co najmniej 6-cio kartowym w niezrównoważonym skladziePo wejsciu przeciwników do licytacji, w pierwszym rzedzie należy rozważyc możliwosć kontry karnej. Możliwosć ta istnieje zawsze z uwagi na szczególny typ ręki otwierajacego, gwarantujacy posiadanie co najmniej 16 PC. O ile odpowiadajacy ma także ręke zrównoważona, to najprawdopodobiej przeciwnicy będa mieli podobmne sklady i nie ma powodu przypuszczać że maja oni uklady przebitkowe lub specjalnie dlugie kolory. Posiadajac 8 PC, i Wxx lub 10xxx w atu należy kontrować, gdyż wezmiemy 5 lew na honory i w najgorszym wypadku 1 w atu (nawet jesli partner ma Dx w tym kolorze). Możemy także kontrować majac 6 PC, jeżeli mamy lepszy kolor atutowy.
Jeżeli odpowiadajacy ma silna karte, a nie chce lub nie może kontrować - powinien skaczaco zalicytować swój kolor starszy. Odzywka taka zglasza ponad 8 PC, z kolorem 5-kartowym lub dluższym, zawierajacym dwa honory. Z kolorem mlodszym należy zalicytowac albo 3BA majac powyższe minimum z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika, albo 2BA bez ostanieniego zatrzymania. Przy braku 5-kartowego koloru z powyższa sila karty należy kontrować majać lewe w atu.

 

Otwarcia zaporowe

Otwarcie 2 w kolor

Otwarcie 2 - blok, 6+ kierów, 7-11 PC
Odpowiedzi:
2 - pytanie o krótkość, inwit do końcówki, odpowiedzi otwierającego :

 • 2NT - krótkość- pikowa
 • 3/ - krótkość- treflowa/karowa
 • 3 - brak krótkości

2NT - 5+ pików, forsuje
3
/ - naturalne, forsuje
3
- kończące
3
/4/4 - Splinter
4
- kończące

Otwarcie 2
- blok, 6+ pików, 7-11 PC
Odpowiedzi:
2NT - pytanie o krótkość, inwit do końcówki, odpowiedzi otwierającego :

 • 3// - krótkosć treflowa, karowa lub kierowa
 • 3 - brak krótkości

3//3/ - naturalne, forsuje
3
- kończące
4
/4/4 - Splinter
4
- kończące


Otwarcie 3BA

3NT - gambling, pełny młodszy kolor, bez zatrzymań w pozostałych kolorach
Odpowiedzi:
pas - ze stoperami w pozostałych kolorach, odpowiadający może spasować
4
- do pasa (jeżeli otwierający ma kara to licytuje 4)
4
- sztuczne pytanie o singla
5
- do pasa (jeżeli otwierający ma kara to licytuje 5)
Otwarcie 3 w kolor

3 - blok, 7+ trefli, 7-11 PC
3
- blok, 7+ kar, 7-11 PC
3
- blok, 7+ kierów, 7-11 PC
3
- blok, 7+ pików, 7-11 PC
Otwarcie 4 w kolor


4
/// - blok, 8+ trefli/kar/kierów/pików, 7-11 PC
Otwarcie 5 w kolor mŁodszy


O tym, tak rzadkim otwarciu nie można wiele powiedziec. Oczywiscie jest to otwarcie obronne, zaporowe. Aby go zgłosić, wystarczy mieć podobna kartę, jak na otwarcie 4 w kolor.
Np. z ręka:
- , Dxx, x, AKxxxxxxx otwieraj 5, a potem niech przeciwnicy martwia się, co maja licytować =:)

 

Sytuacje specjalne

 

Pas po forsingu

W niekórych przypadkach można po forsingu spasować. Gdy do licytacji wszedł kolejny przeciwnik, a nie mamy warosci, które usprawiedliwiałyby zgłoszenie swobodnej odpowiedzi, pas jest jedynym wyjściem z tej sytuacji.
Wolno spasować także, jeżeli mamy już częsciowy zapis, a dana odzywka forsujacego kończy partię lub robra, ale tylko wtedy gdy maksimum ręki partnera jest okreslone, np.1 - pas - 3
. Odzywki takie jak otwarcie 2 w kolor lub podwójne zniesienie w nowy kolor foruja na jedno okrażenie nawet wówczas, gdy wartosć punktowa forsingu przekracza brakujaca nam ilosć punktów do dogranej.


Licytacja po uprzednim pasie

Oprócz omówionych licytacji ręki odpowiadajacej po pasie isnieja inne sytuacje:
1. gdy odpowiadajacy spasował na pozycji sforsowanej, np. po licytacji:
1
- pas - pas - 2; 2 - 3 - ?, to w II okrażeniu może wejsć z ręka zupełnie bezwartosciowa, zwierajaca tylko wartosci rokładowe. Np. z ręka:

Dxx 10xxx x Wxxxx }
xx Kxxx xxx Wxxx } licytuj 3
xxxxx xxxx - xxxx }


2. gdy odpowiadajacy spasował na pozycji swobodnej, np. po licytacji:
1
- 1 - pas - 2; pas - pas - ?, to w tej sytuacji z ręka licytuj:

xxx Wxx KDxxx xx - licytuj 2
Kxx Dxx Kxxx xxx - licytuj 2Nieco inaczej przedstawia się sprawa, gdy partner zaakcentował posiadanie bardzo silnej karty. W tym przypadku licytacja powinna być bardzo precyzyjna i wskazywać możliwie wszystkie wartosci ręki.
Po licytacji: 1
- pas - pas - 1; 21) - pas - ? Z ręka:

D10xx xxx x Wxxxx - licytuj 4
Wxx KWx xxx Wxxx - licytuj 2BA
Dxxx - xxx xxxxxx - licytuj 4

ad 1) W tym przypadku 2 nie jest forsujace.

Po licytacji: 1
- 2 - pas - pas; ktr1) - pas - ? Z ręka:

Dxxx xx KDx Wxxx - licytuj 3BA
Kxx 10xxx xx Kxxx - licytuj 3
KDWxx xxx x Wxxx - licytuj 3

ad 1) Kontra wywoławcza.


Forsujacy pas

Pas jest forsujacy, gdy z dotychczasowej licytacji wynika, że przeciwnicy gry wygrać nie moga, a partner chce dać nam wybór między kontra a gra własna. W takiej sytuacji pasować nie wolno. Np.:

N E S W
1) 1 pas 2 3
3 5 PAS
2) 1BA 2 3 3
4 pas pas 4
PAS

W obu przypadkach PAS pokazuje chęć gry i wyraża zdanie, że kontra - aczkolwiek pewna, może nie opłacać się. Po forsujacym pasie można albo skontrować (negat), albo prowadzić licytację dalej.
Po licytacji: 1
- 3 - 4 - 4; 5 - 5 - PAS - pas; ? Z ręka:

Axx Kxxx AKxxx x - licytuj 6
xx ADxx KDxxx Kx - kontruj
Otwarcia nietypowe

Należą tu otwarcia, które od razu żadaja od partnera konwencyjnych odpowiedzi. Odznaczaja się one niezwykle rzadka siła karty lub układem. Do odzywek tych należa 4, 5 i 6BA oraz 5 w kolor starszy i 6 w kolor młodszy. Odpowiedzi partnera sa automatyczne i polegaja na podniesieniu koloru otwarcia, do czego upoważnia posiadanie w nim wysokiej figury: Asa, Króla lub Damy - majac dwie takie figury podnosimy skacząco. Zatem z ręka:

DW109xx AKD AKD A - otwieraj 5
AKD AW109xxx - AKD - otwieraj 5
AKDW - KDW10xxx AK - otwieraj 6
Licytacja w kolor przeciwnika

Zgłoszenie odzywki w kolor przeciwnika może mieć dwojakie znaczenie: albo będzie to odzywka specjalna, która przeanalizujemy poniżej, albo też będzie to zwykłe zgłoszenie koloru, oparte na tych samych zasadach, co zgloszenie jakiegokolwiek innego. Oczywiscie należy dokładnie ustalić, kiedy będziemy mieli do czynienia z odzywka specjalna, a kiedy ze zwykła. Otóż zgłoszenie koloru przeciwnika wówczas, gdy którykolwiek z partnerów zalicytował BA lub dał kontrę1) na ten kolor, jest uważane za wejscie naturalne, normalne i oznacza - jak przy wszytakich innych zapowiedziach - dobry, co najmniej 5-kartowy kolor do gry. Tę własnie metodę polecam przeciwko rożnym bluffowym odzywkom, które tak bardzo i tak niepotrzebnie rozpowszechniły się w Polsce. I na koniec kilka przykładów naturalnej licytacji w kolor przeciwnika:

majac jako N ręke: N E S W zgłos:
K10x
Axx - - 1 Ktr.
AK10xxx 2 pas pas ? - 2
x

W9xxxx
Dxx
- 1 1BA 2 ? - 2
Kxx

KDxx
W10xxx - - 1 Ktr.
AKD pas pas 2 ? - 2
A


ad 1) Karna lub wywoławcza albo tzw. karny pas.

 

Kontra - brydż brydz

Wiele trudności niezłym nawet graczom sprawiała zadecydowanie o tym, czy kontra partnera była wywoławcza, czy tez karna. Od tej decyzji wiele bowiem zależy - czy zgłosić swój kolor, czy pasować. Intuicyjnie odróżnianie kontr wywoławczych od kontr karnych prowadzi tylko do nieporozumień i dlatego sprawę tę należy szczegółowo przeanalizować, przeprowadzając dokładna klasyfikacje.

Kontra wywoŁawcza

Kontra wywoławcza - Jeżeli gracz ma silna kartę, ale nie wie jeszcze jaki kolor będzie najlepszy do gry, może - kontrując odzywkę przeciwnika - zasygnalizować siłę swojej ręki i wywołać odpowiedni kolor. Parterowi kontrującego nie wolno spasować, chyba że wartość jego ręki, a więc długość koloru atutowego przeciwnika i honory, upoważniają go do pasowania. W tym przypadku pas jest odzywka, a za kontrującego uważa się gracza, który pasował (karny pas).

Kontra karNA

Kontra karna - Jeżeli gracz uważa, że przeciwnik nie wygra swojej gry i wpadka będzie co najmniej bez dwóch i wobec tego własna gra jest nieopłacalna, powinien kontrować. Przeważnie partner kontrującego winien pasować ale szczególne wartości jego reki, niezgłoszone dotąd, mogą mu zezwolić na odstąpienie od tej zasady. Te wartości mogą być dwojakiego rodzaju - albo słaba i rozkładowa ręka nakaże mu ucieczkę z tej kontry, albo też mocna ręka z dobrym rozkładem nasunie mu przypuszczenie, że kontra będzie nieopłacalna, a wynik punktowy własnej gry znacznie wyższy.


Kontra do wyboru

Kontra do wyboru - jest to pewien rodzaj kontry karnej. Odmienny tu będzie sposób postępowania partnera. Pas na odpowiedzi na kontrę do wyboru jest potwierdzeniem przypuszczenia kontrujacego, że przeciwnicy będa leżeć bez dwóch lub więcej, własna gra wobec tego jest nieopłacalna - przez pas, partnera kontrujacego staje się wspólnikiem tej kontry. Jeżeli więc wartosci ręki partnera kontrujacego sa tego rodzaju, że nie widzi on możliwosci położenia przeciwników lub też uważa, że wygranie własnej gry bardziej się opłaci - musi zniesć tę kontrę.

 

Otwarcia dwukolorowe

Otwarcie 2 (Acol)

Jest to sztuczne, forsujace do dogranej otwarcie o sile od 21 PC. Odpowiedzi sa następujace:
(zaznaczam, że pod uwage bierzemy tylko Asy i Króle które liczymy w ten sposób że:As - 2 punkty, Król - 1 punkt).

 • 2 - 0 punktów, sklad dowolny.
 • 2 - 1 punkt, czyli jeden Król, sklad dowolny
 • 2 - 2 punkty, czyli jeden As, sklad dowolny
 • 3BA - 3 punkty, czyli albo jeden As i jeden Król, ewentualnie trzy Króle, sklad dowolny itd..
  • Nie stosujemy powtórnego negatu.
  • Po rebidzie otwierajacego 2BA zalicytowanie 3 (konwencja Baron) żada zalicytowania NAJBLIŻSZEJ czwórki
  • 3/ - samouzgodnienie koloru (żada zalicytowania najbliższego zatrzymania)
  • 4 w kolor uzgodniony - brak zatrzymania I lub II klasy
  • 3BA - brak zatrzyman I klasy, jedno, lub więcej zatrzyman II klasy. Po pytaniu o zatrzymanie poprzez 4 i samozugodnieniu kierów, 4 wskazuje zatrzymanie karo, 4 zatrzymanie w treflach zas 4pik - zatrzymanie w pikach. Po pytaniu o zatrzymanie poprzez 4 i samozugodnieniu pików, 4 wskazuje zatrzymanie karo, 4 zatrzymanie w kierach zas 4 - zatrzymanie w pikach.
  • Inne - naturalne wskazanie zatrzymania I klasy


Acol nie jest wcale taki zly, osobiscie wole zarezerwowac sobie 2 jako acol, niż precysion, z drugiej jednak strony ręka acolowa wystepuje rzadko i rzesza brydżystów odstepuje od niego na rzecz precysiona.


Otwarcie 2 (Precision)

Otwarcie 2 oznacza sile 11-16 PC z minimum 6-cioma , lub 5 ze starsza czwórka.

 • PAS - 0-7 PC

ODPOWIEDZ na 2 bez inwencji przeciwników:

 • 2 - jest to pytanie o zatrzymanie I lub II stopnia i nie forsuje do końcówki
 • 2/ - 8-10 PC na wskazanej piatce. Nie forsuje. Otwierajacy z minimum pasuje (o ile uzna kontrakt za możliwy do gry - inaczej 3trefl). Z maksimum i fitem inwituje koncówke, bez fitu mówi 2BA
 • 2BA - 11-12 PC na skladzie zrównoważonym, bez starszej czwórki, nieforsujace
 • 3 - 8-10 PC z fitem 3+ kartowym, bez starszej piatki. Z minimum pasuje się, z maksimum zglasza się starsza czwórke lub 3BA
 • 4 - bardzo slaby blok, BRAK wartosci defensywnych
 • Przeskok znoszacy - dobry kolor 5+ z sila 14+ PC. Otwierajacy z minimum bez fitu licytuje 3BA, z minimum i fitem koncówke w kolor patrnera, z maksimum i fitem licytuje cue-bid PIERWSZEJ klasy

Pytanie 2
Odpowiedzi:

 • 2/ - czwórka w kolorze rebidu, 11-13 PC
 • 2BA - 6+ z trzymaniem w dwóch bocznych kolorach 11-13 PC
 • 3 - 6+ z trzymaniem w jednym z bocznych kolorów 11-13 PC
 • 3 - 6+ i 5 ; nie precyzuje sily
 • 3BA - 6-kartowe solidne i maksimum sily
 • 4 - dlugi, przestrzelony kolor treflowy i maksimum sily

Sprzedaż zatrzymania:
Po rebidzie 2BA, 3
jest pytaniem o sprecyzowanie kolorów trzyman. I tak:

 • 3 - /
 • 3 - /
 • 3BA - /

Po rebidzie 3, 3 jest pytaniem o sprecyzowanie koloru trzymania. I tak:

 • 3 - (naturalne wskazanie zatrzymania)
 • 3 - (naturalne wskazanie zatrzymania)
 • 3BA -

Licytacja po interwencji opozycji:
Po wejsciu I broniacego kontra:

 • rekontra - od 11 PC ze skladem dowolnym (jedyna silna odzywka)
 • 2 w kolor - slabe zniesienie bez fitu trefl
 • 2BA - inwit do 3BA z fitem treflowym
 • 3 w kolor - fit w treflach + licytowany kolor
 • 3/4/5 - blok

Po wejsciu I broniacego kolorem na wysokosci dwóch:

 • kontra - negatywna od 8 PC
 • 2BA - forsujace do koncówki pytanie o sklad
 • kolor na wysokosci dwóch - naturalne, nieforsujace
 • kolor na wysokosci trzech bez przeskoku - naturalne, forsujace na jedno okrażenie
 • kolor na wysokosci trzech z przeskokiem - naturalne z dobrym kolorem 6+, forsujace do koncówki
 • kolor przeciwnika - pytanie o zatrzymanie
 • 3trefl - 7-10 PC z fitem
 • 4/5 - blok
 • 3BA - do gry z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika i fitem treflowym

Po wejsciu I broniacego kolorem na wysokosci trzech:

 • kontra - negatywna od 8 PC
 • nowy kolor poniżej dogranej - naturalne, forsujace
 • kolor przeciwnika - cue-bid na treflach
Otwarcie 2 (Wilkosz)

Otwarcie 2 mówi o dwóch minimum pieciokartowych kolorach z przynajmniej jedna piatka starsza i sila podlimitowego otwarcia (7-11 PC). Dalsza licytacja jest nastepujaca:

 • pas - dlugie kara, slaba ręka (brak 2 kierów i 3 pików)
 • 2 - 2+ kiery, slabe (ręka nie zawiera po minimum 3 karty w pozostalych kolorach)
  • 2 - piki i mlodszy
  • 2BA - nadwyżka na 6+ pikach
  • 3/ - nadwyżka z licytowana szóstka
 • 2 - 3+ piki, slabe
  • 2BA - nadwyżka na pikach i treflach
  • 3/ - kiery i licytowany mlodszy
  • 3 - nadwyżka na pikach i kierach
  • 3 - nadwyżka na pikach i karach
 • 2BA - forsujace do koncówki pytanie o sklad
  • 3 - piatka treflowa i starsza
   • 3 - pytanie o kolor starszy
  • 3 - piatka kar i kierów
  • 3 - piatka kierów i pików
  • 3 - piatka pików i kar
 • 3 - slaba ręka z 6+ trefli (brak 2 kierów i 3 pików)
 • 3 - inwit do koncówki z fitami w kolorach starszych
 • 3 - blok z fitami w kolorach starszych
 • 3 - blok z fitami w pikach i obu kolorach mlodszych - krótkosć kier
 • 3BA - pelny siedmiokartowy kolor mlodszy i trzymanie w drugim z pozostalych mlodszych - brak fitu w kolorach starszych
 • 4 - zadanie zalicytowania najblizszego koloru starszego teksasem
 • 4 - zadanie zalicytowania najblizszego koloru starszego
 • 4/ - do pasa

Po wejsciu I broniacego kontra:

 • pas - fit karowy; możliwosc gry 2 w przypadku, gdy otwierajacy ma kara
 • rekontra - SOS - zobowiazanie do zgloszenia koloru starszego
 • 2/ 3 - naturalne; kolor 6+
 • 2BA i wyższe - jak bez kontry

Po wejsciu I broniacego kolorem na wysokosci dwóch:

 • pas - z longerem w kolorze wejscia, lub z sila nie gwarantujaca koncówki
 • kontra - do koloru
 • 2BA - pytanie o kolory
 • inne - fit w kolorze zalicytowanym; otwierajacy pasuje jesli odpowiadajacy trafil lub licytuje swój najbliższy kolor

Po wejsciu I broniacego kolorem na wysokosci trzech:

 • kontra - karna
 • 3BA - sign-off
 • nowy kolor, najwyższy, poza kolorem przeciwnika - forcing na kolorze 6+
 • nowy kolor, niższy, poza kolorem przeciwnika - fit w kolorze zalicytowanym; otwierajacy pasuje jesli odpowiadajacy trafil lub licytuje swój najbliższy kolor (jedynie 3 jest naturalne)

Po wejsciu I broniacego 2BA:

 • kontra - karna
 • 3// - fit w kolorze zalicytowanym; otwierajacy pasuje jesli odpowiadajacy trafil lub licytuje swój najbliższy kolor
 • 4 - wybierz starszy


SŁabe 2

Otwarcie 2/ jest odzywka podlimitowa zawierajaca się w przedziale 9-11 PC, oznaczajaca min. 6 kart w licytowanym kolorze. Otwarcie 2/ ma na celu zablokowanie licytacji opozycji, czasem z wiekszym, a czasem z mniejszym skutkiem.
Odpowiedzi na 2
/:
PAS - 0-9PC
2BA - forsujace, od 13 PC i jest to pytanie o krótkosć

 • odpowiedzia na pytanie jest sprzedanie krótkosci w kolorze np. majac ADW986 4 KW6 1093 odpowiemy 3

Nie będe się dalej rozwodzil nad tym otwaraciem, dalsze licytacje sa zazwyczaj konczace, wszystko zależy od karty =:)


Dwukolorowe 2BA

Otwarcie 2BA również jest podlimitowe i blokujace zawiarajaca się w przedziale 9-11 PC, ale majace juz konkretny uklad, a mianowicie po 5+kart w mlodszych kolorach trefl i karo; stad wlasnie nazwa dwukolorowe 2BA =:)
Odpowiedzi na 2BA:

 • 3/ - 0-7 PC, jest to wybranie koloru z dwóch proponowanych przez partnera, konczy licytacje
 • 3 - silny od 15 PC, pytanie o krótkość z dwóch pozostałych kolorów (wiadome, że takie musi być =:) )
  • jesli opozycja pozwoli nam na nie odpowiedzieć, odpowiadamy prawdę i pokazujemy partnerowi krótkosć odpowiadajac: jesli mamy singla w mówimy 3 jeśli mamy singla lub renons w mówimy 3BA

 • dalsze odzywki sa konsekwencja tego, co się ma w karcie
 •  

  Konwencje bezatutowe

  Stayman

  2 - jest to forsujaca odzywka i zarazem pytanie o starsze czworki owe i owe ( zwana "staymanem") po wczesniejszym wejsciu partnera 1BA. Licytacja po takim pytaniu o starsze czworki jest naprawde latwa co przedstawie ponizej:

  1BA - (16 - 18 PC)
  2
  (stayman)

  • 2 - brak starszych czworek (czyli i )
  • 2 - czworka kierowa
  • 2 - czworka pikowa
  • 2BA - obie starsze czworki

  Dalsza licytacja zalezy od PC i skladu co juz sie chyba zaczynam powtarzac =:)


  Texas

  Konwencja ta ma za zadanie tak ustawic licytacje aby to silniejsza reka grala kontrakt. Polega to na tym ze po otwarciu naszego partnera 1BA my majac jakis min. szescio kartowy kolor musimy mu go pokazac, ale z takim kunsztem ze nie bedziemy mowic dokladnie tego koloru a szczebel nizej, nasz partner bedzie wtedy wiedzial ze musi zalicytowac kolor o szczebel wyzszy np:

  • 1BA - (16 - 18 PC)
   • 2 (my mamy 6 kierow i np 5 PC)
   • 2 (partner jak automat mowi 2 i wszyscy sie raduja (z wyjatkiem przeciwnikow) ze to silna reka rozgrywa..a slaba jest dziadkiem =:) )
   • jesli bedziemy mieli piki to wiadomo ze je sprzedamy poprzez odzywke 2, nasz partner jak robocik mowi 2.

  W dalszej licytacji to my decydujemy czy zakonczyc licytacje mowiac PAS..czy dopchnac do dogranej, wszystko zalezy od naszych PC.
  No dobra, a teraz troche o texasie na mlode. "Mlode" dlatego, ze sprzedajemy tym razem kolor mlodszy czyli
  lub . Zasada jest taka ze majac min. 6 kart w ktoryms z tych mlodych kolorow po wejsciu partnera 1BA mowimy 2. Partner sobie mysli: "aha..moj ma ktorys z dwoch mlodszych kolorow..wiec musze zajac ktorys" i jak automat mowi 3, jesli nie trafi naszego koloru bo my mamy ..to zniesiemy na karo, a jesli trafil a my mamy naprawde malo PC np 3 =:) to pasujemy, wszystko zalezy od ukladu i PC jesli mamy ich nadmiar to licytacje prowadzimy w kierunku dogranej do koncowki.
  Ot i caly texas, nic rewelacyjnego a jednak pomocny =:)